szolgáltatásaink
Az iroda főbb tevékenységi körei közé az ingatlanjog, a társasági jog, a cégjog, és a családi jog tartozik, ugyanakkor vállaljuk ügyfeleink munkajogi, kártérítési jogi, illetve polgári jogi ügyeinek ellátását, képviseletét is. Tartós megbízási jogviszony keretében ellátjuk gazdasági társaságok és más szervezetek folyamatos jogi képviseletét a belső szabályzataik, szerződéstervezeteik elkészítését, véleményezését,          ellenjegyzését. A megbízói érdekek precíz képviselete megkívánja, hogy együttműködjünk különböző területen gyakorlott szakemberekkel (könyvelő, kárszakértő, ingatlan forgalmi szakértő, energetikai szakmérnök). 

Bízunk benne, hogy amennyiben megtisztel minket bizalmával, az együttműködés során a legteljesebb mértékben meg tudunk felelni elvárásainak és irodánk munkája eredményes és megnyugtató megoldást kínál jogi ügyei rendezésére.Családjog:
Tanácsadás, okirat-és beadványszerkesztés valamint képviselet ellátása peren kívüli, vagy perbeli egyezségkötés és bírósági vagy gyámhatósági eljárás során a következő kérdésekben:
a. Házasság felbontása, élettársi kapcsolat megszüntetése
b. Szülői felügyeleti jog gyakorlása
c. Gyermekkel való kapcsolattartási ügyek
d. Házastársi tartás
e. Házassági, élettársi vagyonközösség megszüntetése
f.  Lakáshasználati jogviták


Földügyek:
a.adásvétel,
b. ajándékozás,
c. közös tulajdon megszüntetése,
d. teljes körű ügyintézés hirdetményi eljárásban és szerződések hatósági jóváhagyása során
e. semmis szerződések megtámadása bíróság előtt
f. elővásárlásra jogosultak képviselete


Ingatlanügyek:
a.adásvétel, ajándékozás, közös tulajdon megszüntetése, teljes körű ügyvédi ügyintézéssel az esetleges tehermentesítés során
b. képviselet hatósági eljárásokban:
(földhivatali eljárások, gyámhatósági eljárások, adóhatóság előtti eljárások)
c. tanácsadás illetékügyekben, és terhelt vagy végrehajtás alatt álló ingatlanok esetében


Szellemi alkotásokkal kapcsolatos szolgáltatásaink


Szerzői jogi ügyekben: 
- Tanácsadás és képviselet ellátása peren kívüli egyeztetés során és peres eljárásban

Védjegy ügyek: 

- Bejegyzési, felszólalási, törlési eljárásban képviselet ellátása
- Védjegybitorlási ügyekben képviselet ellátása peren kívül és peres eljárásban

Szabadalmi ügyek: 
- Szabadalom és találmánybitorlási ügyekben képviselet ellátása 
- Az egyenlő bánásmód követelményével kapcsolatos tevékenységünk és szolgáltatásaink a. Egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatti kár- és egyéb igények érvényesítése (peren kívül és bíróság előtt is)


Polgári jogi ügyek:
1. Házastársi és élettársi vagyon megosztásával kapcsolatos eljárás
2. Közös tulajdonmegszüntetéséből eredő ügyek
3. Szerződések érvénytelensége
4. Biztosítási kárrendezés peren kívül vagy perben
5. Birtokperek során képviselet
6. Bűncselekménnyel okozott károk megtérítése iráni perek


Követelésbehajtás:
Fizetési meghagyásos eljárásban pénzkövetelések érvényesítése, behajtásra szakosodott céggel, és bírósági végrehajtás során


Öröklési jogi ügyek:
1. Öröklési tárgyú okiratok szerkesztése
2. Végrendelet megtámadása
3. Hagyatéki perekben képviselet ellátása
4. Hagyatéki hitelezői igények érvényesítése peren kívül, vagy perben


Cégeljárás és civil szervezetek nyilvántartása
1. Létesítő okirat szerkesztése, módosítása gazdasági társaságok részére (Kkt., Bt., Kft., Rt., egyéni cég), szövetkezetek részére, civil szervezetek részére (egyesület, alapítvány, szövetség)
2. Nyilvántartásba vétel, változások bejegyzése, törlése, közhasznú minősítés nyilvántartásba vétele iránti eljárás során jogi képviselet és okiratszerkesztés
3. Cégbejegyzés, változásbejegyzés, törlési eljárás során képviselet
4. Képviselet végelszámolási és felszámolási eljárásokban


Tanácsadás és tartós megbízás ellátása
Követelésbehajtás
- Fizetési meghagyásos eljárásban pénzkövetelések érvényesítése
- Kárigények érvényesítése peren kívül és peres eljárásban
- Szerződésből eredő illetve egyéb polgári jogi igények érvényesítése peren kívül és peres eljárásban


Munkaügyi jogvitákban
a. Tanácsadás
b. Munkaszerződések felülvizsgálata, szerkesztése
c. Elmaradt munkabér, túlmunkaigények érvényesítése bíróság előtt