Információk


Családjog

Ügyvédi irodánk fő profilja a magyar és nemzetközi családjogi ügyek. Az ügyellátás során vállaljuk ügyfeleink bíróságok és más hatóságok előtti képviseletét (anyakönyvi hivatal, bevándorlási hivatal, gyámhivatal).
Családjogi ügyek ellátása során elsődleges célunk a peren kívüli megállapodás elősegítése. E körbe tartozik többek között a házasság felbontása, a házastársi vagy élettársi vagyonközösség felszámolása, gyermek szülői felügyeletével kapcsolatos perek, gyermektartásdíj érvényesítése, gondnokság alá helyezés iránti peres eljárás során a képviselet ellátása, házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződés elkészítése.
Ehhez az ügycsoporthoz soroljuk az örökléssel kapcsolatos tanácsadást, okiratszerkesztést is (végrendelet, öröklési szerződés, halál esetére szóló ajándékozás) és a hagyatéki eljárás során képviselet ellátása, örökléshez kapcsolódó igények bíróság előtti érvényesítése.


Ingatlanjog

Ügyvédi irodánk az ingatlanforgalmi ügyletekre specializálódott. Vállaljuk ingatlan adásvételi szerződések, ajándékozási szerződések, haszonélvezeti jog alapításával kapcsolatos okiratok, földtulajdont átruházó szerződések szakszerű elkészítését.
Ez a jogterület megköveteli a jogszabályok folyamatos figyelemmel kísérését, és naprakész anyagok, szakmai folyóiratok tanulmányozását.
Az első konzultáció alkalmával segítünk ügyfeleinknek kiválasztani a megfelelő jogi és fizetési konstrukciót, a szerződést biztosító mellékkötelezettségek meghatározását (foglaló, kötbér). Igyekszünk szem előtt tartani azt, hogy ügyfeleinket naprakész információval tudjuk ellátni, és érthető felvilágosítást nyújtsunk. Azt valljuk, hogy kérdések feltevésének mindig van helye!


Civil szervezeteknek

A civil szervezetekre vonatkozó szabályozás meglehetősen részletes, és gyakran változó jogterület. Manapság egy egyesület vagy alapítvány képviselőjének nemcsak a hatályos felelősségi szabályokkal, adójogszabályokkal, nyilvántartási információkkal, de a könyvelés rejtelmeivel is tisztában kell lenni, és mint a régi mondás tartja, a tény nem tudása szentesít, a jog nem tudása nem mentesít. Fontos ezért, hogy a civil szervezetek is kérjenek tanácsot jogi ügyeikben, mert több kellemetlenségtől óvhat meg egy megelőző jó tanács, mint egy utólagos bírósági peres eljárás.
Azt természetesen mindig ügyfeleink döntik el, hogy mennyiben kívánják szolgáltatásainkat igénybe venni, és mivel a civil szervezeteket érintő eljárásokban nincsen ügyvédkényszer, legtöbbször az okiratszerkesztés vagy az elkészített iratok áttanulmányozása is elegendő.


Magánszemélyeknek

Irodánk napi szinten készít szerződéseket polgárjogi és családjogi területen, melyek megszerkesztése során arra törekszünk, hogy Önnek az adatok szolgáltatásán, és a tények előadásán kívül egyéb dolga ne legyen, azaz Önnel együtt kiválasztjuk a megfelelő jogi formát. Az így elkészített adásvételi, megbízási, bérleti, vállalkozási, letéti, kölcsönszerződések aláírása előtt mindig van leshetőség személyes konzultációra, kérdések feltevésére.
Ugyanígy teljesítjük már meglévő szerződése megtámadása, semmissé nyilvánítása iránti megkeresését is, a megfelelő peres vagy peren kívüli eljárás megindításával, hasznos és költségkímélő megoldásokat ajánlunk kintlévőségei behajtására is.
Hitvallásunk, hogy egy jó szerződés megfelelő védelmet nyújt ügyfeleink részére a nem várt helyzetek elkerülésére.


Társasági jog

Társasági jogi területen irodánk közreműködik cégalapítás, céginformáció szolgáltatás, cégmódosítás ügykörökben. vállaljuk társasági szerződések és mellékleteik elkészítését, cégbíróság előtti képviselettel együtt.
Irodánk érvényes elektronikus aláírással rendelkezik.

Tartós megbízás keretében megbízóink részére szabályzatok, egyedi szerződések elkészítését vállaljuk, folyamatos információszolgáltatást nyújtunk a megfelelő működéshez.